Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ CRYSTAL GEL (DARK BOTTLE WITH CRYSTAL GEL)


Ένα σκούρο πράσινο μπουκάλι μεταμορφώθηκε ως εξής:
Έγινε decoupage με εικόνα από χαρτί decoupage & υπόλοιπο του μπουκαλιού καλύφθηκε με άχρωμο cristal gel.  Όταν το cristal gel τοποθετείται με σπάτουλα σε λίγη ποσότητα δεν χάνεται το χρώμα του υποστρώματος & με τα συνεχή χτυπήματα με τη σπάτουλα δίνεται η όψη ζαρωμένου δέρματος. Μετά με conture(relief) τονίζονται τα περιθώρια της εικόνας & άλλα σημεία μέσα σ' αυτήν & τέλος με σφουγγαροπίνελο ταμπονάρεται  η εικόνα με κόλα με glitter για να του δώσουμε νια γιορτινή όψη .

A dark green bottle transformed as follows:
Done with decoupage image from paper decoupage & rest of the bottle was covered with colorless cristal gel. When placed cristal gel with a spatula in a little quantity not lost the color of the substrate and the continuous blows with the spatula given face wrinkled skin. Then conture (relief) highlighted the margins of the image and other points in it and finallywith foam bruch dab the image with glue with glitter to give it a festive look

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου