Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

DECOUPAGE ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ (DECOUPAGE IN CARDBOARD BOXES)

Μ΄ αυτό τον τρόπο επένδυσα κουτιά από χαρτόνι με σκοπό να τα χρησιμοποιήσω να αποθηκεύσω διάφορα μικροπράγματα.

 • Πρώτα αφαίρεσα τις κορδέλες κρεμάσματος.
 • Μετά από χαρτοπετσέτα που το χρώμα φόντου της να ταιριάζει με τις κορδέλες & τα μοτίφ της να καλύπτουν όλη την επιφάνεια ξεχωρίζω το πρώτο φύλλο.
 • Κάνω decoupage στο καπάκι του κουτιού πρώτα με πινέλο βεντάλια & νερό & προτoύ στεγνώσει με κόλλα decoupage.Η τεχνική αυτή περιγράφεται εδώ. http://decoupage.ning.com/video/5196921:Video:183217. Μ΄ αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι ζάρες σε decoupage με χαρτοπετσέτα σε μεγάλη επιφάνεια.
 • Αφού στεγνώσει έκανα decoupage στο κάτω μέρος & μετά  decoupage στα πλάγια 
 • Πέρασα  ένα δεύτερο στρώμα με κόλλα decoupage με glitter για να γυαλίζει. ( Αν δεν έχετε κόλλα decoupage με glitter αναμιγνύετε καλά σε ένα βαζάκι λίγη κόλλα decoupage με σκόνη glitter & λίγο νερό & το χρησιμοποιείτε).    
 • Τέλος προσάρμοσα τις κορδέλες κρεμάσματος.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να επενδύσετε κουτιά από παπούτσια για παρόμοιες χρήσεις.
 Σημ. Για ένα κουτί απαιτούνται τουλάχιστον τρεις χαρτοπετσέτες.  

In this wayI  invested cardboard boxes to use them to store various trifles.

 • First I removed the ribbons hanging.
 • After I entire from  paper towel that the background color to match with  ribbons& itw motifs to cover the surface of the first single sheet.
 • I make decoupage on the cover of the box first with  brush  fan & water & before dryring with glue decoupage.Thiw technique described here.
 • http://decoupage.ning.com/video/5196921:Video:183217
 •  In this way avoid creases in decoupage napkin with a large surface.
 •  After drying did decoupage firstly at the bottom & after decoupage on the sides.
 • I spent half layer decoupage glue with glitter to shine. (If you have not decoupage glue with glitter mix well in a little jar of decoupage glue powder glitter & little water & use it).
 • Finally I customize the ribbons hanging.

In the same way you can invest in boxes of shoes for similar uses. 
Note. For a box requires at least three napkins.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου