Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΑΝΑΠΟΔΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗ ΟΨΗ. (GLASS PLATE WITH REVERSE SIDE TREATMENT & PDO AGED)

Σε ένα απλό γυάλινο πιάτο έγιναν στην ανάποδη πλευρά του οι εξής εργασίες για να του δώσουν μια όψη παλιού πιάτου.
Πρώτα decoupage με εικόνα από χαρτοπετσέτα.
Μετά επίστρωση με κρακελέ δύο συστατικών.  
Επεξεργασία με πατίνα χρυσού χρώματος για να πάριε όψη παλιού γυαλιού.
Κάλυψη με ακρυλικό χρώμα χρησιμοποιώντας σφουγγάρι λευκό σε όλο το πιάτο & ανοιχτό πράσινο στα περιθώρια.΄
Τέλος λούστρο για στεγανοποίηση.

In a simple glass plate were on the opposite side of the the following operations to give him a view of the old dish.
First decoupage with image of paper napkin. 
After coating cracked two components. 
Edit with gold patina color to view pariah old glass. 
Cover with acrylic paint using a sponge over white dish & light green margins. 
Finally glaze to seal.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου